ติดต่อเรา

ตั้งอยู่ที่:สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

372 Orchard Road, SG 238539

โทร: 62241797, 62249940

โทรสาร: 62259995

สายด่วน: 96674347, 96161694