ข่าวแรงงานไทยในต่างแดน

สนร. สิงคโปร์ แจกนมกล่องแรงงานไทย

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้นำทีม อสร. สิงคโปร์ ในการแจกนมกล่องเพื่อสุขภาพ แก่แรงงานไทยที่มาจับจ่ายซื้อของกันที่ตึกโกลเด้นมาย สิงคโปร์ โดยได้รับการร่วมมือจากบริษัท Nakagyo Asia Pte Ltd ในการบริจาคกล่องนมกว่า 2000 กล่อง