ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๒
สนร. สิงคโปร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมรับการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงานที่ Woodlands Lodge 2
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมสถานประกอบการฟาร์มไข่ไก่ Seng Choon Farm
สนร. สิงคโปร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ช่วยกงสุลรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Kraji Lodge 1
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมสถานประกอบการบริษัท Netatech Pte Ltd
สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะฟูลเลอร์ตัน สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๑
สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
สนร. สิงคโปร์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Sungei Tengah Lodge
สนร. สิงคโปร์ ร่วมยินดีงานเลี้ยงขอบคุณแรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ จัดสอบซ่อม มสธ.
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับ รศ.ดร. โสภนา ศรีจำปา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมข้าราชการจากสำนักงานประกันสัมคม
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมพนักงานคนไทย บริษัท UOB Overseas Bank (UOB) สิงคโปร์