ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Westlite Toh Guan
สนร.สิงคโปร์ ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สนร.สิงคโปร์ ร่วมบรรยายคณะผู้เข้าอบรมจากสำนักงานอัยการสูงสุด
สนร. สิงคโปร์จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี 2562
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Westlite Mandai Dormitory
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๒
สนร. สิงคโปร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมรับการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงานที่ Woodlands Lodge 2
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมสถานประกอบการฟาร์มไข่ไก่ Seng Choon Farm
สนร. สิงคโปร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ช่วยกงสุลรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Kraji Lodge 1
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมสถานประกอบการบริษัท Netatech Pte Ltd
สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะฟูลเลอร์ตัน สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๑
สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
สนร. สิงคโปร์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Sungei Tengah Lodge
สนร. สิงคโปร์ ร่วมยินดีงานเลี้ยงขอบคุณแรงงานไทย