ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแรงงานประจำปี 2561 ณ สิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมสถานที่ทำงาน ณ โครงการ Clement Canopy
สนร. สิงคโปร์ตรวจเยี่ยมสภาพการทำงานบริษัท Hiap Seng
สนร. สิงคโปร์จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี 2561
สนร. สิงคโปร์จัดทำบุญครบรอบ 3 ปี ศูนย์แรงงานนอกเวลาราชการ
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี 2561
สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมสภาพการทำงานบริษัท Hydrochem (S) Pte Ltd
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Westlite Papan
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมตามโครงการเตรียมสอบเพื่อยกระดับเป็นหัวหน้างาน และอาสาสมัครแรงงาน
สนร. จัดห้องสอบไล่ ให้นักศึกษา มสธ. ในสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก PPT Lodge 1A
สนร. สิงคโปร์จัดงานปีใหม่ให้ อสร และ แรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ร่วม อสร. วางแผนงานปี 2561
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Westlite Mandai
สนร. สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ หังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
สนร. สิงคโปร์เยี่ยมหอพัก PPT 1B Lodge Dormitory
สนร. สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
สนร. สิงคโปร์ จัดสอบ มสธ.
สนร. ร่วมกับจิตอาสาจากแรงงานไทยในสิงคโปร์เตรียมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ
สนร. ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ