ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมสถานประกอบการบริษัท Netatech Pte Ltd
สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะฟูลเลอร์ตัน สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๑
สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
สนร. สิงคโปร์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Sungei Tengah Lodge
สนร. สิงคโปร์ ร่วมยินดีงานเลี้ยงขอบคุณแรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ จัดสอบซ่อม มสธ.
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับ รศ.ดร. โสภนา ศรีจำปา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมข้าราชการจากสำนักงานประกันสัมคม
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมพนักงานคนไทย บริษัท UOB Overseas Bank (UOB) สิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน ต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
สนร. สิงคโปร์ นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คนใหม่ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ ร่วมปฐมนิเทศ นักศึกษา มสธ ในสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับ พ.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม และคณะ
สนร. สิงคโปร์ ได้รับรางวัลโล่สามศร จาก มสธ.
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์ 2018
สนร. สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานบริษัท Rotary Engineering
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการนวดสปา
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ