ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. จัดห้องสอบไล่ ให้นักศึกษา มสธ. ในสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก PPT Lodge 1A
สนร. สิงคโปร์จัดงานปีใหม่ให้ อสร และ แรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ร่วม อสร. วางแผนงานปี 2561
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Westlite Mandai
สนร. สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ หังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
สนร. สิงคโปร์เยี่ยมหอพัก PPT 1B Lodge Dormitory
สนร. สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
สนร. สิงคโปร์ จัดสอบ มสธ.
สนร. ร่วมกับจิตอาสาจากแรงงานไทยในสิงคโปร์เตรียมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ
สนร. ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ
สนร. ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ
สนร. สิงคโปร์ รวบรวมแรงงานร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
สนร. สิงคโปร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Tuas View Dormitory
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Changi Lodge 2
สนร. สิงคโปร์ต้อนรับแรงงานใหม่
สนร. สิงคโปร์ ตรวจสภาพการทำงานของแรงงานมาใหม่ของบริษัท Hydrochem
สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ร่วมลงนาม Asean Labour Ministers on OSH