ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ
สนร. สิงคโปร์ รวบรวมแรงงานร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
สนร. สิงคโปร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Tuas View Dormitory
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Changi Lodge 2
สนร. สิงคโปร์ต้อนรับแรงงานใหม่
สนร. สิงคโปร์ ตรวจสภาพการทำงานของแรงงานมาใหม่ของบริษัท Hydrochem
สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ร่วมลงนาม Asean Labour Ministers on OSH
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Simpang Lodge 2
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงาน รอบชิงชนะเลิศ
สนร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สนร. สิงคโปร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
สนร. สิงคโปร์ ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงาน เข้ารอบที่ 2
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท Kenyon
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดของ สนร. สิงคโปร์
การตรวจนิเทศ สนร. สิงคโปร์ ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์)
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี
สนร. สิงคโปร์ บรรยายสถานการณ์แรงงานต่อคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์