ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท KTC Group
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมผู้ช่วยทำงานบ้าน
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kian Teck Dormitory
สนร. สิงคโปร์ จัดงานขอบคุณ อสร. สำหรับช่วยงานวันแรงงาน
สนร. สิงคโปร์ ทำข่าวแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560
สนร. สิงคโปร์ ทำข่าวแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2560
สนร. สิงคโปร์ ทำข่าวแรงงานประจำเดือนเมษายน 2560 (ฉบับพิเศษ)
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก HomeStay Lodge
สนร. สิงคโปร์ ทำบุญครบรอบ 2 ปี และแจกของให้แรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมบริษัท Netatech
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kranji Lodge 1
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรม อสร. รุ่นที่ 13
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมแกะสลักผักผลไม้
สนร. สิงคโปร์ จัดห้องสอบให้นักศึกษา มสธ ในสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Cochrane Lodge 1
สนร. สิงคโปรื จัดกิจกรรมปีใหม่ให้ อสร. สิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Sangei Tengah Lodge