ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก HomeStay Lodge
สนร. สิงคโปร์ ทำบุญครบรอบ 2 ปี และแจกของให้แรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมบริษัท Netatech
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kranji Lodge 1
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรม อสร. รุ่นที่ 13
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมแกะสลักผักผลไม้
สนร. สิงคโปร์ จัดห้องสอบให้นักศึกษา มสธ ในสิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Cochrane Lodge 1
สนร. สิงคโปรื จัดกิจกรรมปีใหม่ให้ อสร. สิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Sangei Tengah Lodge
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Cochrane Lodge 2
สนร. สิงคโปร์ ร่วมพลังแห่งความภักดี
สนร. สิงคโปร์ แจกนมกล่องให้แรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ กิจกรรมแสดงความอาลัย
สนร. สิงคโปร์ อสร. ลงนามแสดงความอาลัย
สนร. สิงคโปร์ กิจกรรมแสดงความอาลัย
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานบริษัท ดากัส
สนง.ประกันสังคม เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมกิจกรรมเชิงบูรณาการของ สนร.สิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงาน PTT 1B