ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Cochrane Lodge 2
สนร. สิงคโปร์ ร่วมพลังแห่งความภักดี
สนร. สิงคโปร์ แจกนมกล่องให้แรงงานไทย
สนร. สิงคโปร์ กิจกรรมแสดงความอาลัย
สนร. สิงคโปร์ อสร. ลงนามแสดงความอาลัย
สนร. สิงคโปร์ กิจกรรมแสดงความอาลัย
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานบริษัท ดากัส
สนง.ประกันสังคม เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมกิจกรรมเชิงบูรณาการของ สนร.สิงคโปร์
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงาน PTT 1B
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงานที่ Tuas View Dormitory
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Simpang Lodge 2
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Changi Lodge
สนร. สิงคโปร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ประจำปี 2559
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ รุ่น 12
สนร. สิงคโปร์ จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Soon Lee Lodge
อาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์จัดงานปีใหม่ประจำปี
อทป. (ฝ่ายแรงงาน) สวัสดีปีใหม่แรงงานไทยและคนไทย ณ ชุมชนไทย
สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Jurong Apartment
สำนักงานแรงงานสิงคโปร์ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad