ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานและประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 ณ หอพัก Westlite Domitory (Mundai)
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานที่หอพัก Kim Chuan Dormitory
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานที่หอพัก Murai Lodge2
สนร. สิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือแรงงานบริษัท Dragages
สนร.สิงคโปร์เข้าเยี่ยมแรงงานบริษัท Dragages ที่ได้รับความเดือดร้อน ณ หอพัก Cochrane Lodge 1
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Seletar Lodge 1
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Jurong Lodge 1
สนร. สิงคโปร์เข้าเยี่ยมแรงงานผ่าตัดไส้ติ่ง
การให้ความช่วยเหลือนายหนู สาริสิทธิ์ สมาชิกกองทุนฯ
การให้ความช่วยเหลือนายนิยม แกวงษ์ราช สมาชิกกองทุนฯ
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก TKT Capital Pte Ltd เมื่อวันที่ 18/06/57
สนร.จัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์ความสะอาด I love Cleaning Day
กิจกรรมวันแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2557
สนร.สิงคโปร์ จัดแข่งขันฟุตบอลแรงงาน‏
โครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในสิงคโปร์‏
สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุจากรถคว่ำ
สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่รักษาตัวที่ Tan Tock Seng Hospital
สนร.สิงคโปร์ รับมอบลูกฟุตบอลจากสโมสรฟุตบอล Tampines Rovers Football Club Singapore เพื่อใช้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน
สนร.สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่บริษัท Ed Zublin Singapore
สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุแก๊สระเบิดขณะทำงาน