ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดงานวันชาติ
สนร. สิงคโปร์ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธนิช นุ่มน้อย) และคณะ
สนร.สิงคโปร์จัดงานวันแรงงานประจำปี 2558
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานและประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 ณ หอพัก Westlite Domitory (Toh Guan)
การจัดการประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์
สนร.สิงคโปร์ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทย โดยแพทย์ไทยในสิงคโปร์ เนื่องในวันคริสต์มาส
สนร.สิงคโปร์ร่วมกับสอท.มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานบนเรือบรรทุกน้ำมันในน่านน้ำมเเลเซีย
สนร. สิงคโปร์เข้าพบบริษัทก่อสร้างของไต้หวันเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานและประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 ณ หอพัก Westlite Domitory (Mundai)
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานที่หอพัก Kim Chuan Dormitory
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานที่หอพัก Murai Lodge2
สนร. สิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือแรงงานบริษัท Dragages
สนร.สิงคโปร์เข้าเยี่ยมแรงงานบริษัท Dragages ที่ได้รับความเดือดร้อน ณ หอพัก Cochrane Lodge 1
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Seletar Lodge 1
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Jurong Lodge 1
สนร. สิงคโปร์เข้าเยี่ยมแรงงานผ่าตัดไส้ติ่ง
การให้ความช่วยเหลือนายหนู สาริสิทธิ์ สมาชิกกองทุนฯ
การให้ความช่วยเหลือนายนิยม แกวงษ์ราช สมาชิกกองทุนฯ
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก TKT Capital Pte Ltd เมื่อวันที่ 18/06/57
สนร.จัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์ความสะอาด I love Cleaning Day