ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงานที่ Tuas View Dormitory
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Simpang Lodge 2
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Changi Lodge
สนร. สิงคโปร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ประจำปี 2559
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ รุ่น 12
สนร. สิงคโปร์ จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Soon Lee Lodge
อาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์จัดงานปีใหม่ประจำปี
อทป. (ฝ่ายแรงงาน) สวัสดีปีใหม่แรงงานไทยและคนไทย ณ ชุมชนไทย
สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Jurong Apartment
สำนักงานแรงงานสิงคโปร์ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดงานวันชาติ
สนร. สิงคโปร์ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธนิช นุ่มน้อย) และคณะ
สนร.สิงคโปร์จัดงานวันแรงงานประจำปี 2558
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานและประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 ณ หอพัก Westlite Domitory (Toh Guan)
การจัดการประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์
สนร.สิงคโปร์ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทย โดยแพทย์ไทยในสิงคโปร์ เนื่องในวันคริสต์มาส
สนร.สิงคโปร์ร่วมกับสอท.มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานบนเรือบรรทุกน้ำมันในน่านน้ำมเเลเซีย
สนร. สิงคโปร์เข้าพบบริษัทก่อสร้างของไต้หวันเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานและประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 ณ หอพัก Westlite Domitory (Mundai)