เยี่ยมหอพัก Changi Lodge 2 วันที่ 28 พ.ค. 57

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ มีกำหนดเยี่ยมหอพักแรงงานที่หอพัก Changi Lodge 2 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ศกนี้ โดยมีคณะจากสถานกงสุล(สิงคโปร์)และเจ้าหน้าที่จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่จาก สนร. ร่วมด้วย กิจกรรมที่วางแผนไว้ 1. ประกาศกิจกรรมสำนักงานแรงงานตลอดปี 2. ส่งเสริม และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ พร้อมแนะนำกิจกรรมกีฬาที่เป็นประโยชน์ 3. ประกาศข่าว และแนะนำกฎหมายแรงงาน 4. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แรงงานที่มีปัญหา 5. เตรียมอุปกรณ์กีฬา และเอกสารที่เป็นประโยชน์ไปแจก 6. เตรียมอาหารสุกไปเลี้ยง  เวลาเข้าไปเยี่ยม 20.00 - 21.00 น.