คำเตือนสำหรับนักศึกษาที่จะมาฝึกงานที่สิงคโปร์

คำเตือนสำหรับนักศึกษาที่จะมาฝึกงานที่สิงคโปร์

 

          เมื่อวันที่ 21-22  พฤษภาคม 2557 สนร. สิงคโปร์ ได้รับแจ้งจากนักศึกษาไทย ที่มาฝึกงานใน ประเทศสิงคโปร์จำนวนประมาณ 20 คน ว่ามีนักศึกษาไทยจำนวน 8 คนถูกกระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์จับกุมและยึดหนังสือเดินทางไว้    เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าใช้เอกสารการศึกษาปลอม ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเภท Training Employment Pass ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ ทำให้นักศึกษาไทยที่เหลือรู้สึกวิตกกังวล  และบางคนแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเดินทางกลับประเทศไทย          สนร. สิงคโปร์ได้สอบถามนักศึกษาพบว่า นักศึกษาทั้งหมดเดินทางเข้ามาฝึกงานในประเทศสิงคโปร์ ผ่านบริษัทศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยนักศึกษาทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้ยื่น เอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  แต่เจ้าหน้าที่ของศูนย์แนะแนวการศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการให้โดยเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการจากนักศึกษาแต่ละรายเป็นเงิน จำนวน 25,000 บาท และเงินค่าค้ำประกันสัญญา คนละ 20,000 บาท โดยที่นักศึกษาเองก็ไม่ทราบว่าศูนย์แนะแนวได้จัดทำเอกสารของตนอย่างไร

 

             สนร. สิงคโปร์ จึงได้สอบถามไปยังตัวแทนนายจ้างในประเทศสิงคโปร์พบว่า ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษาทั้งหมดจากศูนย์แนะแนวฯ ดังกล่าว และระบุว่าเป็นนักศึกษาของสถาบันที่กำหนด จึงได้ยื่นเอกสารให้กระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์

 

          ซึ่งขณะนี้นักศึกษาที่ถูกยึดพาสปอร์ตจำนวน 8 คน ยังคงทำงานกับนายจ้างต่อไปก่อน เพื่อรอผลการพิจารณาของกระทรวงแรงงานประเทศสิงคโปร์ โดย สนร. สิงคโปร์ อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทั้งหมด

 

            ทั้งนี้ สนร. สิงคโปร์ ได้ตรวจจสอบข้อเท็จจริงพบว่า การยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานประเภท Training Employment Pass จากกระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์ มีเงื่อนไขว่านักศึกษาที่จะได้รับอนุญาตให้ฝึกงานในประเทศสิงคโปร์จะต้องเป็นนักศึกษาจากบางสถาบันในประเทศไทยเท่านั้น เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น 

 

            ขอให้นักศึกษาที่ต้องการเดินทางมาฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ตรวจสอบเอกสารที่จะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งเอกสารทั้งหมด โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/training-employment/before-you-apply/Pages/default.aspx