พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ร่วมลงนาม Asean Labour Ministers on OSH

 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมประชุม XXI World Congress on Safety and Health at Work 2017 และ ASEAN LABOUR MINISTERS on OSH พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 2-4 กันยายน 2560