สนร. สิงคโปร์ ตรวจสภาพการทำงานของแรงงานมาใหม่ของบริษัท Hydrochem

วันนี้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานบริษัท Hydrochem พบว่าสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ของคนงาน เป็นที่น่าพอใจ

 

บริษัท Hydrochem เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ทำกิจการหลายอย่างรวมทั้งผลิตน้ำและขายระบบบำบัดน้ำ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ขณะนี้บริษัทฯแผนการจะจ้างแรงงานไทยอีกหลายร้อยคนเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์