สนร. สิงคโปร์ต้อนรับแรงงานใหม่

 

 

วันที่ 19 กันยายน 2560 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปสนามบิน Changi เพื่อไปต้อนรับและแนะนำวิธีการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและทำงานในประเทศสิงคโปร์ ให้กับกลุ่มพี่น้องแรงงานไทยที่เพิ่งเดินทางมาทำงานกับบริษัท Hydrochem ในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 39 คน

สนร. ในสิงคโปร์ ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน  คู่มือสัญญาว่าจ้าง  คู่มือการขอคืนเงินค่าภาษี และข้อควรรู้เมื่อมาทำงานในประเทศสิงคโปร์ให้แก่แรงงานไทยด้วย