สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Changi Lodge 2

 

 

วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ (อสร.) ได้ไปตรวจเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่หอพัก Changi Lodge 2 เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย มีแรงงานไทยประมาณ 57 คนเข้าร่วมกิจกรรม

สนร. สิงคโปร์ พร้อมกับ อสร. ในสิงคโปร์ ได้เตรียมอาหารเย็น และเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตไปให้บริการแก่แรงงานไทยทุกคนด้วย