สนร. สิงคโปร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 สนร. สิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้แรงงานไทย และคนไทยในสิงคโปร์ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีการจัดรถรับส่ง และอำนวยความสะดวก แนะนำและบอกทิศทางภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากแรงงานจำนวนมาก