สนร. ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 สนร. สิงคโปร์ได้เชิญชวนแรงงานในประเทศสิงคโปร์และบุคคลทั่วไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยมีคนไทยมาร่วมงานประมาณ 7500 คน