สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก PPT Lodge 1A

 

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อุปทูต พร้อมกับสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายกงสุล และ อาสาสมัครแรงงาน ได้ไปเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่หอพัก PPT Lodge 1A โดยมีคนงานไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 68 คน