สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

 

สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรวมใจลอยกระทง จัดโดยวัดอานันทเมตาราม ร่วมกับชมรมสามัคคีไทยไกลบ้าน(สิงคโปร์) โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดกระทง การแสดงบนเวที การละเล่นไทย การแสดงมวยไทย และการจัดแสดงผลงานการแกะสลักผักผลไม้ โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก