สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Westlite Mandai Dormitory

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Mandai Dormitory ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔, Mandai Estate, ๐๑-๑๕, สาธารณรัฐสิงคโปร์ บริหารงานโดยบริษัท Lian Beng-Centurion (Dormitory)Pte Ltd ซึ่งเป็นหอพักตามมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (Ministry of Manpower:MOM)อนุมัติให้ใช้เป็นหอพักสำหรับแรงงานต่างชาติได้ หอพักดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีต ๑๒ อาคาร สูง ๑๒-๑๖ ชั้น ในแต่ละชั้นจัดแบ่งเป็นห้องนอน ๒-๓ ห้อง แต่ละห้องสามารถจัดให้แรงงานพักได้ ๑๒ - ๑๘ คนขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของห้องพัก มีเตียง ๒ ชั้นและตู้สำหรับแรงงานแต่ละคนตามจำนวนที่เข้าพัก แต่ละห้องต้องมีพื้นที่ว่างกลางห้องขนาดมาตรฐาน ๓ คูณ ๖ เมตร ห้องน้ำรวมขนาด ๔ - ๖ ห้อง มีพื้นที่สำหรับการทำอาหารและมีข้อห้ามมิให้ปรุงอาหารในห้องพัก มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร ที่ซักล้างและตากผ้า ห้องออกกำลังกาย แรงงานต่างชาติเข้าพักที่หอพักนี้เป็นจำนวน ๖,๓๐๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวอินเดีย ส่วนแรงงานไทยมีจำนวน ๒๑๕ คน แรงงานไทยที่พักอาศัยที่หอพักนี้ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคก่อสร้างและเป็นช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

              สนร.สิงคโปร์ โดยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวทักทายและให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของแรงงานต่างชาติในประเทศสิงคโปร์ ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน บริการของสนร.สิงคโปร์ นอกจากนี้ ได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการความดันโลหิตสูง ข้อบ่งชี้ของอาการโรคหัวใจ จัดบริการตรวจวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนักด้วย พร้อมแจกคู่มือการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในสิงคโปร์ พบปะและพูดคุยกับแรงงานไทยเพื่อรับทราบสภาพปัญหา คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยด้วย ทั้งนี้ สนร.สิงคโปร์ ได้เชิญฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ฝ่ายกงสุล โดยนางสาวพันธนา ประกอบชาติ ตำแหน่งที่ปรึกษา ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องบริการงานกงสุล พร้อมแจกคู่มือบริการงานกงสุลด้วย

             นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของกิจกรรมดังกล่าว สนร.สิงคโปร์และฝ่ายกงสุลฯ ได้จัดกิจกรรมจับฉลากเพื่อแจกอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่เป็นประโยชน์แก่แรงงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงาน สนร.สิงคโปร์ และสถานทูตฯ ที่ออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยและห่วงใย

 à¸£à¸±à¸à¸šà¸²à¸¥à¸«à¹ˆà¸§à¸‡à¹ƒà¸¢ ใส่ใจคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างแดน ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย

'ปลัดแรงงาน' สั่งสนร. ดูแลแรงงานไทยในต่างแดน ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม