Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ปรับมาตรการการจัดการที่ปลอดภัยที่ต่างกัน สำหรับคนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนกับคนงานที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

TOP