Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการขอเข้าไปในที่ชุมชนสำหรับแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในหอพักแรงงานในประเทศสิงคโปร์

TOP