Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.จัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์ความสะอาด I love Cleaning Day

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 สนร.สิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุล สอท.สิงคโปร์ ชวนพี่น้องแรงงานไทยในสิงคโปร์ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด I love Cleaning Day ที่บริเวณสวนสาธารณะ Kallang river Side Park งานนี้มีหน่วยงานบำรุงรักษาน้ำของสิงคโปร์ Waterway Watch Society เป็นผู้ริเริ่มโครงการและเห็นความสำคัญของแรงงานไทยและคนไทยจึงเชิญชวนมายังสนร.สิงคโปร์ให้ร่วมจัดกิกรรมในครั้งนี้


148
TOP