Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์พบหารือบริษัท Ultra Clean Holdings Inc.(UCT)เกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานไทยมาทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(Production Operator)

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยนางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายไพโรจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ (ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ) ได้พบหารือนายจ้าง บริษัท Ultra Clean Holdings Inc.( UCT )เกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานไทยมาทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Operator) จำนวน 65 คน ค่าจ้างเดือนละ 1,200 เหรียญสิงคโปร์ สัญญาจ้าง 2 ปี ซึ่งมีสิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามกฎหมายสิงคโปร์ จากการตรวจเยี่ยม พบว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะ บริษัท UCT ดำเนินการด้านการออกแบบหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิต การสร้างอุปกรณ์ต้นแบบที่มีความแม่นยำสูง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีพนักงานกว่า 6,000 คนทั่วโลก และมีสำนักงานการผลิตอยู่ใน 21 ประเทศทั่วโลก สำนักงานในสิงคโปร์อยู่ที่ 1 Bukit Batok Street 22, #01-04-05, Singapore 659592 ทั้งนี้ บริษัทต้องการจ้างแรงงานไทยมาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เนื่องจากทราบว่าแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ละเอียด มีความอดทน โดยบริษัทจะจัดการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงานให้ ซึ่งนายจ้างมีความมั่นใจว่าแรงงานไทยจะสามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สนร.สิงคโปร์ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทนายจ้างเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนำเข้าแรงงานไทยแบบการจ้างตรง และการนำเข้าแรงงานโดยให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นายจ้างสำหรับการจ้างแรงงานไทยในโอกาสต่อไป


12
TOP