Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก TKT Capital Pte Ltd เมื่อวันที่ 18/06/57

สนร.สิงคโปร์ ได้รับแจ้งจากแรงงานไทยว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากต้องทำงานอุโมงค์เป็นระยะเวลานาน สนร. สิงคโปร์ จึงได้ไปเยี่ยมแรงงานกลุ่มดังกล่าวที่หอพัก TKT Capital Pte Ltd ซึ่งมีแรงงานพักอาศัยประมาณ 20 คน ซึ่งในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 แรงงานกว่าครึ่งนึงทำงานในกะกลางวัน จึงได้พบแรงงาน 9 คน ซึ่งทำงานกะกลางคืนและกำลังจะไปเข้างานประมาณ 18.30 น. สนร.สิงคโปร์ ได้ตรวจสุขภาพในเบื้องต้น ให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพและการรับประทานอาหารให้ครบหมู่ การมอบอุปกรณ์กีฬา และผลไม้ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการเพิ่มทักษะในการทำงาน ซึ่งหากสามารถสอบเพิ่มทักษะการทำงานมากว่า 1 สาขา ก็จะสามารถขออยู่ทำงานสิงคโปร์ได้มากกว่า 10 ปี เป็นต้น


172
TOP