Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ได้จัดสอบให้ นักศึกษา มสธ. ภาคการศึกษาที่1/2562

สนร.สิงคโปร์ได้จัดสอบให้ นักศึกษา มสธ. ภาคการศึกษาที่1/2562 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563   ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ทั้งนี้ มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคเช้าวันที่ 1 กพ.63 ทั้งหมดจำนวน 42 คน มาสอบ 31 คน ขาดสอบ 11 คน และผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคบ่าย 41 คน มาสอบ 31 คน ขาดสอบ 10 คน และในวันที่ 2 กพ.63 ช่วงเช้า รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 42 คน เข้าสอบ 29 คน ขาดสอบ 13 คน ส่วนช่วงบ่ายรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจำนวน 34 คนเข้าสอบ 23 คน ขาดสอบ 11 คน การจัดการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


71
TOP