Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ประจำปี 2559

          สนร. สิงคโปร์ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงานเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 12 เพื่อให้แรงงานไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตใจที่เข้มแข็ง สร้างความรักสามัคคีในหมู่แรงงานไทย และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

          โดยนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายแรงงาน) ได้เปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 มีทีมสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม ซึ่งจะจัดแข่งขันกันในวันอาทิตย์ไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2559 โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันจะเข้ารับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลกับเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในวันแรงงานประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

 

Preview

Download Images


120
TOP