Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานและประชุมร่วมกับอาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานและประชุมร่วมกับอาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์เพื่อสรุปงานจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานที่ผ่านมาและวางแผนงานของปี 2563 โอกาสนี้ได้จัดทำบุญครบ 5 ปีศูนย์แรงงานนอกเวลาราชการ ณ ตึก Golden Miles Complex โดยมีนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธี โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป จากวัดกาญจนารามสิงคโปร์สวดพุทธมนต์ให้เป็นศิริมงคลและพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงานฯได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่และนำอาหารมาเพื่อถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุด้วย ภายหลังเสร็จงานได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและช่วยกันเก็บสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย


97
TOP