Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แรงงานไทยในสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสวันแรงงานสากล ปี 2565

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แรงงานไทยในสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสวันแรงงานสากล ปี 2565 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดกาญจนาราม วัดพุทธคุณและวัดอุตมะญาณมุนี จำนวน 3 รูปประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ โดยมีนางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) และอาสาสมัครแรงงานร่วมถวายภัตตาหาร ปัจจัยและไทยธรรม ภายหลังพิธีทำบุญ สนร.สิงคโปร์ และ อสร. ในสิงคโปร์ ได้จัดเตรียมอาหาร ขนมหวาน ผลไม้ มอบให้แก่แรงงานไทย


13
TOP