Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

ปิดรับสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

***ทั้งนี้ หากจำนวนผู้สมัครไม่ครบ 30 คน จำเป็นต้องขอยกเลิก **


212
TOP