Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Cochrane Lodge 2

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา( ฝ่ายแรงงาน) ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูต สนร. สิงคโปร์ และทีม อสร. ในประเทศสิงคโปร์ได้ไปเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่หอพัก Cochrane Lodge 2 โดยมีผู้ช่วยทูตทหารบก ฝ่ายกงสุล และอาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์เข้าร่วมเยี่ยมพี่น้องแรงงานด้วย


180
TOP