Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Sangei Tengah Lodge

22 ธันวาคม 2559 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต นาวาเอกอนุพงษ์ ทะประสพ ร.น. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล อาสาสมัครแรงงาน และสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ไปเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทย ณ หอพัก Sangei Tengah Lodge มีแรงงานมาพบเจ้าหน้าที่ประมาณ 70 คน


123
TOP