Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุแก๊สระเบิดขณะทำงาน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 มีแรงงานไทยจำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นายสมบัติ เทกอง (2) นายณรงค์ คำหล้า (3) นายอุทัย คำเหมือน (4) นายบรรชัย โสมงาม (5) นายเกสี ฮาดดา และ (6) นายปรีชา สุรินวงศ์  ได้ประสบอุบัติเหตุระหว่าง การทำงานโดยเกิดการระเบิดจากแก๊สรั่วไหลภายในท่อระบายน้ำเก่า บริเวณถนน Macpherson และถนน Aljunied ทำให้ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกที่บริเวณใบหน้าและแขนซึ่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล Singapore General Hospital โดยในวันที่ 22 ตุลาคม 2552  มีหนังสือพิมพ์สิงคโปร์หลายฉบับได้ลงข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้ ซึ่ง สนร.สิงคโปร์ ได้ดำเนินการรายงานกระทรวงแรงงานและสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในชั้นต้นแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552

            สนร.สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมแรงงานทั้ง 6 คนโดยด่วนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พบว่าได้รับการช่วยเหลือจนถึงขั้น ปลอดภัย และครั้งที่สองได้เข้าเยี่ยมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้ (วันที่ 28 ตุลาคม) ทางแพทย์ได้อนุญาตให้ผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการทุเลาแล้ว ได้แก่ นายสมบัติ เทกอง นายอุทัย คำเหมือน  และ นายบรรชัย โสมงาม ทั้งนี้ แพทย์ได้นัดให้กลับไปรับการตรวจรักษาแผลเป็นระยะต่อกรณีนี้ เนื่องจากการบาดเจ็บข้างต้นเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน นายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานที่ต้องรับผิดชอบ ให้การรักษาพยาบาลและรายงานต่อกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ สำหรับเงินทดแทนที่แรงงานไทยแต่ละคนจะได้รับจะต้องขึ้นอยู่ กับการประเมินสมรรถภาพร่างกายที่แพทย์จะดำเนินการให้หลังสิ้นสุดการรักษาแต่ละรายต่อไป

ที่มา : สนร.สิงคโปร์


212
TOP