Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานสิงคโปร์ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

สอท. ณ สิงคโปร์ ได้จัดงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 58 โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย ประชาชนไทย สิงคโปร์ เข้าร่วมการจัดงานกว่า 200 คน 

https://www.youtube.com/watch?v=KV2Q3Sv8LMM

https://www.youtube.com/watch?v=GRQ-X2V_W5U

 

Preview

Download Images


142
TOP