Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นให้แก่แรงงานไทยที่มาติดต่อฝ่ายกงสุล และสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

          สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นให้แก่แรงงานไทยในสิงคโปร์ที่มาติดต่อฝ่ายกงสุล และสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์
         สนร.สิงคโปร์ ขอบขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ได้บริจาคอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่แรงงานไทย มา ณ โอาสนี้
 

2989
TOP