Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ออกเยี่ยมแรงงานไทยในพื้นที่ Jurong Port

     เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้ออกเยี่ยมแรงงานไทยในพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ Jurong Port เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจในการทำงานแก่แรงงานไทย รวมทั้งแจกคู่มือสำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ได้นำของที่ได้รับการบริจาค เช่น ข้าวสาร สบู่ ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยในสิงคโปร์ รวมจำนวน 9 ชุด มอบให้แก่แรงงานไทยด้วย


10
TOP