Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยในพื้นที่ปฏิบัติงานและหอพักแรงงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รักษาการในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงาน ในประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมออกเยี่ยมแรงงานไทยในพื้นที่ปฏิบัติงานและหอพักแรงงาน รวม 3 แห่ง ในพื้นที่ JalanBoonlay, Gulf Avenue และ Tuas South Dormitory เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจในการทำงานแก่แรงงานไทย โดย สนร.สิงคโปร์ได้นำของที่ได้รับการบริจาค เช่น สบู่   ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย และข้าวสาร ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท PH Trading Enterprise Pte Ltd และได้รับการสนับสนุนกาแฟจาก Cafe Amazon Singapore รวมจำนวน 50 ชุด รวมทั้งแจกคู่มือสำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ มอบให้แก่แรงงานไทย จำนวน 50 คน

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่มีจิตอาสาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมและมอบความห่วงใยถึงพี่น้องแรงงานไทยในสิงคโปร์มาตลอดช่วงวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 

 

 


78
TOP