Skip to main content

หน้าหลัก

อาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์จัดงานปีใหม่ประจำปี

          วันที่ 10 ม.ค. 59 อสร. ในสิงคโปร์ ได้จัดการประชุมรายงานผลงานในปีที่ผ่านมา พร้อมจัดงานปีใหม่ประจำปีสำหรับสมาชิกอสร.ในสิงคโปร์ ณ ศูนย์บริการแรงงานนอกเวลาราชการ อาคารโกลเด้นไมล์คอมเพล็ก 

          นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อทป. แรงงานเป็นประธานในการประชุมรายงานผลงานของอสร. ในปีที่ผ่านมา พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับอสร. ที่ได้ร่วมงานกับสนร. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอสร. รวมทั้งมีการจับฉลากของรางวัล รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับอาสาสมัครแรงงาน รุ่นที่ 12 ซึ่งจะมีการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต สิงคโปร์  

Preview

Download Images


136
TOP