Skip to main content

หน้าหลัก

ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับบริการ สนร.สิงคโปร์

เส้นทางสู่ “Supervisor” โดยนายสมภาร ศรีจุลโพธิ์, Supervisor บริษัท Foundation Alliance Pte Ltd

เส้นทางสู่ Project Manager โดย Mr. Somsak Kwathichak, Project Manager, Fatt Heng Construction Pte Ltd

คู่มือแรงงานไทยในสิงคโปร์ ปี 2564

คู่มือแรงงานไทยในสิงคโปร์

คู่มือสำหรับลูกจ้าง ค่าทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน

คู่มือ อาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ประจำปี พ.ศ.2563

TOP