Skip to main content

หน้าหลัก

ภูมิอากาศ

        ด้านสภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ในเขตมรสุมทำให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปี  มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25 – 32  องศาเซลเซียส  แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

        1.ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east Monsoon Season)  ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 ํ- 26 ํ เซลเซียส  โดยอากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 20 ํ เซลเซียส  ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

        2.ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-west Monsoon)  ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 ํ- 34 ํ เซลเซียส  อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 ํ เซลเซียส

        3.ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-west Monsoon Season)  ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

        4.ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-east Monsoon)  ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น  และไม่มีฝนมากนัก


5428
TOP