Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิงคโปร์ปรับเปลี่ยนมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565

สิงคโปร์ปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

คำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์

TOP