Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์

เส้นทางสู่ “Supervisor” โดยนายสมภาร ศรีจุลโพธิ์, Supervisor บริษัท Foundation Alliance Pte Ltd

บทลงโทษในประเทศสิงคโปร์กรณีการนัดหยุดงานที่ผิดกฎหมาย

เส้นทางสู่ “Project Manager” โดย Mr. Somsak Kwathichak, Project Manager, Fatt Heng Construction Pte Ltd

TOP