Skip to main content

หน้าหลัก

กิจกรรมวันแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2557

สนร.สิงคโปร์ ได้จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลแรงงานคัพ ครั้งที่14” นัดชิงชนะเลิศ และวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ เมื่อวันพฤหัสที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬา Bukit Gombak Stadium โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้ังหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งของไทยและสิงคโปร์ กิจกรรมในวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประกอบด้วย พิธีทางพุทธศาสนา กิจกรรม สาระประโยชน์จากหน่วยงานราชการทั้งของไทยและสิงคโปร์ กิจกรรมกีฬา บันเทิง และเกมส์การละเล่นต่างๆ มีแรงงานไทยเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 2000 คน


199
TOP