Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์พบหารือบริษัท United Test and Assembly Center Ltd (UTAC)เกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานไทยมาทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(Production Operator)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยนางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายไพโรจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ (ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ) ได้พบหารือนายจ้างบริษัท United Test and Assembly Center Ltd  (UTAC)เกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานไทยมาทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(Production Operator) จำนวน 100 คน ค่าจ้างเดือนละ 880 เหรียญสิงคโปร์ สัญญาจ้าง 2 ปี ซึ่งมีสิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามกฎหมายสิงคโปร์ จากการตรวจเยี่ยม สถานประกอบการเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นำด้านการประกอบและทดสอบบริการสำหรับวงจรจุลภาค หรือ IC ที่หลากหลายพร้อมการทดสอบขั้นตอนสุดท้าย รวมถึงอุปกรณ์ในการสื่อสาร (เช่น สมาร์ทโฟน บลูทูธ และ WiFi) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ยานยนต์, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์สำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมและการแพทย์ เป็นต้น ลูกค้าของ UTAC ส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แบบบูรณาการ UTAC มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ โดยมีโรงงานผลิตอยู่ในสิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เครือข่ายการขายทั่วโลกของบริษัทมุ่งเน้นไปที่ห้าภูมิภาค: สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีนและไต้หวัน ญี่ปุ่น และส่วนที่เหลือในเอเชีย และมีสำนักงานขายในแต่ละภูมิภาค บริษัท UTAC PTE LTD ต้องการจ้างแรงงานไทยมาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เนื่องจากทราบว่าแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ละเอียด มีความอดทน แม้จะมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้บ้าง แต่เมื่อจัดการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงานให้แล้ว นายจ้างมีความมั่นใจว่าแรงงานไทยจะสามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สนร.สิงคโปร์ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทนายจ้างเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนำเข้าแรงงานไทยแบบการจ้างตรง และการนำเข้าแรงงานโดยให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นายจ้างสำหรับการจ้างแรงงานไทยในโอกาสต่อไป


28
TOP