Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ร่วมกับสอท.มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานบนเรือบรรทุกน้ำมันในน่านน้ำมเเลเซีย

สนร.สิงคโปร์ร่วมกับสอท.มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานบนเรือบรรทุกน้ำมันในน่านน้ำมเเลเซีย

            สนร.สิงคโปร์ ร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษา สอท.มาเลเซีย และสนร.มาเลเซียเข้าเยี่ยมและช่วยเหลือแรงงานไทยซึ่งอยู่บนเรือน้ำที่ถูกรัฐบาลมาเลเซียจับกุม

            สนร.สิงคโปร์ ได้รับการประสานจากบริษัทนายจ้างเจ้าของเรือบันทุกน้ำมันว่า เรือของตนจำนวน 4 ลำ ถูกรัฐบาลมาเลเซียจับกุมในข้อหาถอกสมอเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ระหว่างรอศาลพิจารณาเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือนแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยกว่า 60 คน ต้องอยู่บนเรือมานาม กว่า 6 เดือน บางรายอยู่นานกว่า 14 เดือน จึงได้มาขอความช่วยเหลือ สนร.สิงคโปร์ ซึ่งแรงงานกลุ่มดังกล่าวได้รับการรับรองสัญญาจ้างจากสนร.สิงคโปร์ ทั้งนี้ เนื่องจากเรือทั้ง 4 ลำอยู่ในน่านน้ำประเทศมาเลเซีย จึงได้ประสานสนร.มาเลเซียและ สอท. มาเลเซีย เพื่อให้การช่วยเหลือและประสานงานกับทางมาเลเซียต่อไป โดย สอท.มาเลเซีย ได้อำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราวให้แก่แรงงานที่หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุด้วย


178
TOP