Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์เข้าเยี่ยมแรงงานผ่าตัดไส้ติ่ง

สนร. สิงคโปร์เข้าเยี่ยมแรงงานผ่าตัดไส้ติ่ง

สนร. สิงคโปร์เข้าเยี่ยมนายจำรัส พรมลี เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่ง ณ โรงพยาบาลชางงี และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น


155
TOP