Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Seletar Lodge 1

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2557 สนร.สิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุล สอท.สิงคโปร์ ไปเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Seletar Lodge 1 ได้พบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ประมาณ 48 คน


142
TOP