Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Simpang Lodge 2

          วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายภาโณตม์ ปรีชญานุต เลขานุการเอก เจ้าหน้าที่ สอท. และ สนร.สิงคโปร์ พร้อมด้วย คุณหมอจันทร ภักดีไทย และกลุ่มตัวแทนอาสาสมัครแรงงานนำโดย นายพรม สุภาษิต ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Simpang Lodge 2 โดยได้รับการต้อนรับจากผู้จัดการหอพัก และพนักงานรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ต้อนรับและนัดหมายคนงานไทยที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน โดยคณะได้พบปะพูดคุย สอบถามถึงความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน และปัญหาต่างๆ ตลอดทั้งให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลในด้านต่างๆ แก่คนงานไทยที่มาร่วมประมาณ 56 คน ส่วนใหญ่เป็นคนงานทำงานก่อสร้างบริษัทTat Wai Enterprise Pte Ltd

 

Preview

Download Images


247
TOP