Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.สิงคโปร์ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทย โดยแพทย์ไทยในสิงคโปร์ เนื่องในวันคริสต์มาส

สนร.สิงคโปร์ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทย โดยแพทย์ไทยในสิงคโปร์

 

               สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับแพทย์หญิงจันทร ภักดีไทย แพทย์ไทยประจำโรงพยาบาล Alexandra ในสิงคโปร์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพแก่แรงงานไทย โดยให้บริการใน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 วันคริสต์มาสและเป็นวันหยุดของประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ศูนย์บริการแรงงานนอกเวลาราชของสนร. ที่ชั้น 3 ตึกโกลเด้นท์ ไมล์ มีแรงงานไทยให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพกว่า 100 คน

               ที่ผ่านมา สนร. สิงคโปร์ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพของแรงงานไทยตลอดมา โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการเชิญแพทย์เข้าร่วมตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการเข้าเยี่ยมหอพักแรงงานเสมอมา รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาจะเน้นถึงการดูแลสุขภาพของแรงงาน การร่วมเล่นกีฬาของเจ้าหน้าที่สนร. กับ แรงงานในงานวันแรงงาน และการจัดฟุตบอลแรงงาน เป็นต้น


343
TOP