Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ

สนร. สิงคโปร์ในฐานะศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ. ได้จัดการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 30 -31 มกราคม 2559 โดยมีนักศึกษาเข้าสอบกว่า 200 คน

Preview

Download Images


135
TOP