Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

 

วันที่ 20 มกราคม 2560 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


158
TOP