Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงาน PTT 1B

  

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) แพทย์หญิงจันทร ภักดีไทย เจ้าหน้าที่กงสุล เจ้าหน้าที่ สนร. สิงคโปร์ และอาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยใน สิงคโปร์ ที่หอพัก PPT Lodge 1B Dormitory หอพัก PPT Lodge 1B Dormitory เป็นหอพักที่ได้รับสัมปทานจากรัฐเป็นเวลา 8 ปี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท S11 Capital Investments Pte Ltd ตั้งอยู่เลขที่ 2 Seletar North Link, Singapore 797601  ซึ่งเป็นหอพักสำหรับคนงานต่างชาติชายที่สามารถ รองรับคนงานได้ 14,000 คน ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติพักอยู่ แล้วประมาณ 13,500 คน ส่วนใหญ่เป็นคนงาน สัญชาติบังคลาเทศและอินเดีย หอพักมีลักษณะ เป็นอาคารโครงเหล็กสูง 4 ชั้น มีทั้งหมด 12 อาคาร มีแรงงานไทยพักอาศัยอยู่ประมาณ 397 คน สนร. สิงคโปร์ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมาย เงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน คู่มือสัญญาว่าจ้าง คู่มือการขอคืนเงินค่าภาษีไปแจกให้แรงงานด้วย อีกทั้งได้รณรงค์ให้แรงงานไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ได้เห็นถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนฯและสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศ ไทย และยังแนะนำให้แรงงานไทยที่ทำงานในสิงคโปร์มากกว่า 10 ปีให้ยกมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยการเข้าสอบคอร์เทรดจากหน่วยงานของรัฐในสิงคโปร์ เพื่อจะได้มีสิทธิ์ทำงานในประเทศสิงคโปร์ต่อไปได้อีก 12 ปี ในโอกาสเดียวกันนี้ แพทย์หญิงจันทร ภักดีไทย ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานไทย ได้ตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจวัดน้ำตาลในเลือดแก่แรงงานไทยที่สนใจเข้าตรวจร่างกายจำนวน 36 คน พบว่า มีแรงงาน 12 คนที่มีความดันสูงกว่าปกติ จึงได้ให้ความรู้และแจ้งบริษัทนายจ้างให้นัดพบแพทย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 


124
TOP